Børne & Unge Enheden

Børn & Ungeenheden

Aldersgruppen: 14-18 år

Det er ikke altid let at være ung. 

Hvis du ikke trives, er havnet et sted i livet, der ikke fungerer eller har problemer i din familie...

Der kan være mange årsager, men kontakt os - måske kan vi hjælpe?

Vi har ungekonsulenter og socialrådgivere ansat, der alle på forskellig vis hjælper unge, som er i mistrivsel.

Kontakt os på telefon 79 96 68 00