Indsættelse og God løsladelse

Henvendelse fra Kriminalforsorgen og andre kommuner:

 

God løsladelse

 

Kontaktpersoner:

Agnes Hansen
Naja Bøgh Nielsen

Mailadresse: jobcenterkontanthjalp@vejen.dk